PRODUCTS
Cyclic compound
HACKED BY HACKERTHT
NEW PRODUCTS
PRODUCTS
Products
CAS No.
3,4-Dichloro-beta-nitrostyrene 18984-16-2 
2,4-Dimethoxy-beta-nitrostyrene 1891-10-7 
4-Isopropyl-beta-nitrostyrene 42139-37-7 
1-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-nitroethylene 99696-01-2 
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 6203-18-5 
2’-Methoxycinnamaldehyde 1504-74-1 
o-Nitrocinnamaldehyde 1466-88-2 
4-Methoxycinnamaldehyde 1963-36-6 
3-(Trifluoromethyl)cinnamaldehyde 262268-58-6 
3-Bromocinnamaldehyde 97985-66-5 
(E)-4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde 83071-67-4 
3-Chlorocinnamaldehyde 56578-37-1 
3-Methylcinnamaldehyde 93614-80-3 
2-Bromocinnamaldehyde 138555-58-5 
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenal 871543-59-8 
第一页 前10页 11 12 13 最后页 Copyright 2014 Shanghai Aoyeah chemicals Technology Co., Ltd. All rights reserved.  Supported by: www.hxchem.net 沪ICP备11027375号

沪公网安备 31011502004634号